חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

מתמטיקה וסטטיסטיקה שיעורי עזר 0 5 4 - 6 9 1 9 1 0 3 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , ל י נ ו ר L I NOR . BOHAR8@GMA I L . COM

היי, אני לינור, תושבת טל שחר, מלמדת שיעורים פרטיים במתמטיקה לתלמידי בית ספר בכל הרמות, ובסטטיסטיקה לסטודנטים.

במדעי המוח ובפסיכולוגיה בהתמחות BSc אני סטודנטית לתואר שני, בוגרת תואר חישובית, בהצטיינות יתרה; בעלת ניסיון רב בלימודים פרטניים, גם לתלמידים בעלי לקויות למידה וקשיים רגשיים.

קבוצות למידה באנגלית ק ב ו צ ו ת למ י ד ה קט נ ו ת עם א י ר י ס ס ל ע ת נ ו ר י

I R I SSELA7 3@GMA I L . COM 0 5 4 - 5 4 2 8 7 7 7 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם

2 0 - שמ י א י ר י ס , ת ו שבת ט ל שח ר , ע ו סקת בה ו ר את א נ ג ל י ת למע ל ה מ ש נ ה . ב ע ב ר ל י מדת י בחט י בת ב י נ י י ם ו ב ב י ת ספ ר י ס ו ד י , ו כ י ו ם מע ב י ר ה ש י ע ו ר י ם פ ר ט י י ם ב ק ב ו צ ו ת ו ב ב ו ד ד י ם .

הש י ע ו ר י ם מח ו ל ק י ם כ ך ש נ ש י ם ד ג ש ע ל ש י חה , ק ר י אה ו ג ם ד ק ד ו ק .

הש י ע ו ר י ם מל ו ו י ם במשחק י ם , במ י ו חד עם ה ג י ל א י ם ה צ ע י ר י ם י ו תר .

ג י ל : כ י ת ו ת ב ' - ח '

3 ה למ י ד ה בש י ע ו ר י ם פ ר ט י י ם ל י ח י ד י ם , ז ו ג ו ת א ו ק ב ו צ ו ת של י ל ד ו ת / י ל ד י ם , המח י ר בהתאמה .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online