תפילה ומגן - כנס הצטרפות - לפרוייקט נושא נשק בכל בית כנסת

10

מסלולי הצטרפות אתה בוחר את הקצב

- מסלול בסיסי ’בית כנסת’ 2 מסלול .

אם אתה רוצה להצטרף לשיבוץ ואתה הולך לבית הכנסת עם הנשק האישי שלך, אבל אתה לא רוצה להצטרף אפילו באופן פורמאלי למשטרה, תוכל להצטרף למסלול הבסיסי ’בית כנסת’. . זהו מסלול שבו אתה חותם רק על טופס ההצטרפות הבסיסי של קרן ’תפילה ומגן’ ולא ממלא את טופס ההצטרפות למשטרה. החסרונות של המסלול הזה הם: שלא תהיה מבוטח ושתהיה לנו בעיה חוקית לשתף אותך בחלק מהדברים. בשל כך גם מסלול המטווחים וההכשרה שתקבל יהיה קטן ובסיסי יותר. הוא יכלול אימון מקצועי במטווח ואולי עוד תרגול יבש אחד ייעודי, אבל לא תקבל את ההכשרה המקסימאלית. גם כאן ההכשרה שתקבל ניתנת על ידנו, במימון מלא ללא כל עלות שלך. . - מסלול מתוגבר 3 מסלול . אם תרצה להצטרף להתנדבות במשטרה לא רק באופן פורמאלי לצורך הפרוצדורה ולא רק בלכתך לבית הכנסת בשבת, אלא תרצה להתנדב במשטרה בימות השבוע, בסיורים שוטפים ועוד, תוכל לעשות זאת, לצורך כך הוקם המסלול המתוגבר. מבחינת המטווחים וההכשרה, תקבל - 1 מקרן ’תפילה ומגן’ את אותה הכשרה כפי שאנחנו נותנים במסלול ’מסלול בסיסי עדיף’, זוהי ההכשרה המקסימאלית שאנחנו נותנים, אך בנוסף לה, יתכן שתידרש לקורס משטרתי נוסף. כולם יקבלו מקרן ’תפילה ומגן’ הדרכה והכשרה חינם, אך סוג ההכשרה תלוי במסלול ההצטרפות הנבחר. המטרה שלנו לפשט את התהליך, להנגיש אותו עבורכם לעזור לכם בבחירתכם ולקצר תהליכים. “

Made with FlippingBook - Online catalogs