תפילה ומגן - כנס הצטרפות - לפרוייקט נושא נשק בכל בית כנסת

2

תוכן העניינים

יחד. נגן על הבית.

Made with FlippingBook - Online catalogs