תפילה ומגן - כנס הצטרפות - לפרוייקט נושא נשק בכל בית כנסת

3 5

מהן המטרות הכשרה לשימוש יעיל ובטוח לאוקטובר הבנו שצריך לקום 7- לאחר האסון של שמחת תורה ב ולעשות מעשה. לפיכך שמה לה הקרן למטרה להכשיר את תושבי העיר בעלי נשק לשימוש יעיל ובטוח בנשק האישי ולדאוג שבכל בית כנסת יהיו מתפללים נושאי נשק מאומנים שיודעים כיצד לפעול בעת חירום. לצורך כך אנחנו מבצעים מיפוי של כל בעלי הנשק בעיר ושל כלל בתי הכנסת במטרה לשבץ את המצטרפים ולהגיע למצב שבו בכל בית כנסת ישנם נושאי נשק מקצועיים היודעים לפעול באופן מהיר, יעיל ובטוח. הכשרת אזרחים מהקהילה נושאי נשק לשימוש מקצועי. הגברת תחושת הבטחון והבטחון בקרב תושבי העיר. נוכחות משמעותית של תושבים נושאי נשק פעילים בעיר. מענה ראשוני מהיר ובטוח לאירוע בטחוני בעיר. הרתעת גורמית עויינים והקטנת המוטיבציה לביצוע פח”ע. הכשרה מקצועית למניעת ירי דו”צ בעת ארוע חירום.

Made with FlippingBook - Online catalogs