תפילה ומגן - כנס הצטרפות - לפרוייקט נושא נשק בכל בית כנסת

8

אז מה עושים איך אני מקבל ההכשרה

בסוף הערב הזה יחולקו טפסי הצטרפות, תוכל למלא טופס הצטרפות במקום. למעשה כל מי שיצטרף יתקבל מיד ויכנס למסלול ההכשרה של קרן ’תפילה ומגן’ ללא התניות וללא כל תשלום. . טופס ההצטרפות שתמלא משתנה ותלוי במספר מסלולים שהקמנו והותאמו עבורך והניתנים לבחירתך באופן בלעדי - סקירה אודות .9-10 המסלולים האפשריים תמצא בפרק ’מסלולי הצטרפות’ בעמודים על כל מצטרף לחתום לפחות על טופס ההצטרפות המינימאלי של קרן ’תפילה ומגן’ בו תידרש לשאת את נישקך האישי במהלך השנה הקרובה ותו לא. . חשוב לציין הבסיס המינימאלי לא יחייב אותך דבר מלבד נשיאת הנשק האישי שלך בשבת וביום יום. כאמור, תוכל לבחור במסלולים נוספים אם רצונך בכך ותוכל להחליט על רמת מעורבותך והזמן שתקדיש לשם כך. בכל מקרה ההתנדבות שלך מתחילה בידע המקצועי שתרכוש ובשימוש נכון ובטוח במקרה חירום.

מילוי טפסים

בחירת מסלול

מסלול הצטרפות

הכשרה מקצועית

קבלת אישור

Made with FlippingBook - Online catalogs