The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

החזון של קמפוס חרוב לילדים

אחת את מערך השירותים הניתנים לילדים בסיכון. קורת גג לרכז תחת

אוניברסיטה הכשרות מעשיות, התמחויות ומחקר אקדמי

מרפאת חרוב לילדים בסיוע קרן זארו ריפוי בעיסוק — רפואת ילדים — רפואת שיניים — נוירולוגיה של הילד — פסיכיאטריה של הילד — קלינאות תקשורת — תזונה

הגופים הפועלים מרכז חירום "שוסטרמן", בית לין, מיטל, שק"ל, מעברים, המועצה לשלום הילד, גושן, מסר, לתת פה

2

בתחום הטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה המוביל בעולם להפוך למרכז

לפתח ידע ולקדם שיתופי פעולה

3

להכשיר את הדור הבא של אנשי מקצוע, מטפלים ומומחים

| קמפוס חרוב לילדים 25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker