טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

.1 מגפיים במתנה

,)1975( בשנה השנייה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית במסגרת ההתמחות הקלינית, עבדתי יום בשבוע במרפאת רמת חן של קופת חולים כללית. ד"ר רינה קרטש שקידמה את פניי בפגישה הראשונה, ליוותה אותי לאחר מכן לאורך דרך ארוכה באופן אישי ואנושי מאוד, הכריחה אותי להתחיל מיד בעבודה, לקפוץ למים... ומבלי לדעת עד כמה המים עמוקים — קפצתי. מהפגישה הראשונה עם רינה יצאתי ובידי שני שמות. , ממוצא פרסי, נמוך 30 המטופל הראשון היה דוד. בחור כבן ושפוף. היה משהו אפור במראהו. הוא נשא תיק בית ספר מהוה. דוד ואשתו נשואים כשלוש שנים, להם שני ילדים, בני שנתיים ושנה, עלו ארצה לפני כשלוש שנים, וחייהם קשים מנשוא. הוא עובד כתופר נעליים באזור התחנה המרכזית בתל אביב ומשכורתו בקושי מספיקה לפרנסה. בתום שתים־עשרה שעות עבודה ביום הוא מגיע הביתה הרוס, לאישה כועסת וילדים צעקניים.

13

Made with FlippingBook Learn more on our blog