טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

מנחם סט ו דנט

לטיפול הוא הגיע בהפניה של הרופא המשפחתי, בעקבות תלונה שמאז מלחמת יום הכיפורים הוא סובל מהרטבה לילית. רינה ואני סיכמנו שאפגש עם הבחור ושאחר כך נדבר. דוד הגיע מעט לפני השעה הייעודה. הצגתי את עצמי, ודוד סיפר מעט על עצמו. היתה זו שיחה מקוטעת בחצאי משפטים שאינם בנויים היטב, אם כי קונקרטיים מאוד. לשאלותיי הוא ענה ב"כן" ו"לא". קשה היה ללמוד ממנו את תמונת המצב, למעט העובדה שהיה קשה. מאז השתחרר ממלחמת יום הכיפורים היה דוד מתעורר כל לילה מחלומות ביעותים. לעתים תכופות היו החלומות מלווים בהרטבה במיטה. במשך שעות ארוכות שכב ער במיטה, בניסיון למנוע את ּ החלומות ואת ההרטבה. כל אירוע כזה לווה בצעקותיה ובבכיה של אשתו, שלא יכלה לשאת יותר את המצב. רגישותו לרעש גבוהה מאוד. הוא מזנק מרעש של כל דלת נסגרת. הוא ואשתו גרים בחולון בבדידות חברתית קשה, ללא חברים וללא משפחה. איש לא נכנס לבקר את אשתו לא כשגויס ולא כשחזר, והמצב בבית הולך ומתדרדר. הטיפול בתינוקות מעיק על האישה הצעירה בת העשרים ושתיים שלוחצת לחזור להוריה בפרס. כשמיקדתי אותו באירועים שעברו עליו במלחמת יום כיפור, הוא תיאר מה שהייתי מגדיר כיום כמקרה קלאסי של טראומת מלחמה. עולה חדש, שרק גויס לצה"ל, ליחידת נ"מ, אינו מכיר את המסגרת, אינו מכיר אף אחד. יורדים דרומה, מותקפים באש מטוסים מצריים, נפגעים.

14

Made with FlippingBook Learn more on our blog