טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט