סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

1943 , פְּריבּוי מימין לשמאל: דינה, צילה מחזיקה בתינוק שכן, מתילדה ובאטו (מנחם)

1948 סרייבו מימין לשמאל: בינקו, ג'ויה, אני וליאון, ולמטה: יוסי, נדה (נאוה) ושמואל

1952 תל אביב צילה ואני

101

Made with FlippingBook HTML5