סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

גיזלה אבינון )ילידת אלטרץ(, נולדה בעיירה וִישֶגרָאד וחוותה את מוראות מלחמת העולם 1927 שביוגוסלביה בשנת השנייה יחד עם משפחתה. "סיפורה של גיזלה" מגולל את קורות חייה החל בילדותה בעיירה הציורית, השוכנת על גדת נהר הדרִינָה המפורסם, דרך הבריחות התכופות עם משפחתה, שסופן מאסר במחנה הריכוז ברגן בלזן, ועד לשחרור, מה שנקרא לימים "הרכבת האבודה", ולחיים שבנתה בתום המלחמה. זהו סיפור על שואה ותקומה, המובא דרך סיפורה של אישה אחת ששמרה על צלם אנוש ועל ערבות הדדית על אף האובד־ נים הקשים שחוותה. הודות לזיכרונה יוצא הדופן של המספרת, "סיפורה של גיזלה" מהווה לא רק נר זיכרון ליקרים לה שנספו בעת המלחמה, אלא גם הזדמנות להתוודע לסיפורה הפחות מוכר של קהילת יהודי יוגוסלביה לפני השואה ובמהלכה.

יזכּור

Made with FlippingBook HTML5