סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

מקורות

• )03/13086 עדות מהשואה (מס' עדות ע"י מרים אביעזר מיד ושם. 24/07/2008 ראיון מיום • ואילך. 2004 התכתבויות עם צבי-דוד כוכב משנת • , בפני עובדי חברת 24/04/2017 עדות מוסרטת מיום מקאן-אריקסון ת"א, אורגן ע"י תמי שכנאי מעמותת "שורשים". עריכת וידאו איתן בר סלע. • אינטרנט/ויקיפדיה (לצורך אימות פרטים היסטוריים כלליים). • השלמות - שיחות עם גיזלה

111

Made with FlippingBook HTML5