סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

אני והנינים 2013

2019 - חוגגים בר מצוה לאלמוג מימין: נעמה, עדי ואהרון, דוד, אלה, מיכאל ורננה, שמואל, זואי, גיזלה, אלמוג, טוהר, כפיר, אגם, רונית, דרור, יערה.

104

Made with FlippingBook HTML5