סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

נספח: עץ המשפחה

Roni 1958

Izhak Goldstein 1925-2012

Ari 1962

Cilika (Altarac) Goldstein 1929-1993

Yorami 1968

Moric 1912-2006

Leon Abinun 1913-1992 Gizela (Altarac) Abinun 1927

Samuel (Sami, Shmuel) 1946

Binko 1915-2009

Rozika 1925-2004

Daniel 1927-1928

106

Made with FlippingBook HTML5