סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

Rifka 1894- ?

Ester Erna (Papo) Altarac 1895-1945 Flora 1898-1942 Jakov 1901-1942

Avram Papo 1858-1924

Cipora (Alkalaj) Papo 1860 - ?

Izidor 1906-1924

Salomon 1907-1942

Samuel Abinun 1893-1944

Klara Atijas Abinun 1895-1944

Hana 1885-1942

Salomon Altarac

Aron Altarac 1892-1945

Djustina (Papo) Altarac 1858-1945

Leon 1896-1945

107

Made with FlippingBook HTML5