סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

ליאון אבינון 1913-1992

שמואל 1946

גיזלה (אלטרץ) אבינון 1927

אלה 1947

108

Made with FlippingBook HTML5