סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

ואנו שומרים אותם בזכות ערכם ההיסטורי והרגשי. לפני כחצי שנה הוא פרש מעבודתו ב"טבע", וזה הפרויקט שלו. הוא פועל תוך שיתוף פעולה עם אנשים נוספים לשימור האנדרטה שהקים ולגידורה. הקשר עמו נשמר, ואנו מקפידים לשוחח פעמיים בשנה – בערב ראש השנה ולקראת חג הפסח הסמוך ליום השואה.

69

Made with FlippingBook HTML5