סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

לאבי היו אח בשם ליאון שגר עם סבתי ג'וסטינה בווישגראד ואחות ושמה חנה אשר גרה בסרייבו, ואילו לאמי היו שלוש אחיות - בוקיצה, רבקה ופלורה ושלושה אחים - יעקב, סמואל וסלומון . פלורה ויעקב היו נשואים וגרו בסרייבו. סלומון התגורר בסרייבו עם סבתי השנייה ציפורה. בוקיצה גרה בבְּייֶלינָה, רבקה גרה בזָגְרֶבּ וסמואל גר בסְמֶדֶרֶבו. באשר לי, אמנם נקראתי בשם גיזלה, איילה, אך מעולם לא הייתי כשאני סובלת 1927 ביוני 20- קלת רגליים. באתי לעולם ב ממחלת רככת אשר פגעה בעצמותיי. נוסף על כך, מעל הולדתי ריחפה טראומת הולדתו של אחי, אשר יצא כשרגליו ראשונות אך נחנק ומת כעבור שלוש שעות, מכיוון שהמיילדת לא משכה אותו מספיק מהר. הפעם, כאשר המיילדת ראתה שגם אני יוצאת מבטן אמי כשרגליי ראשונות, היא מיהרה למשוך אותי החוצה בכל הכוח לפני שאיחנק. כתוצאה מהמשיכה העזה הזו פַּרָקתי את שתי הרגליים ונאלצתי להעביר את שנות החיי הראשונות כשאני נתונה בגבס. לימים למדתי שאבי היה זה שהעניק לי את שמי. בעיירה ליחשו שבעת שהותו בהונגריה, שנים לפני שהכיר את אמי, הייתה לו אהובה בשם גיזלה. כאשר אבי חזר הביתה לחופשה הוא העניק את השם גיזלה לבת אחותו ולבת דודתו, שנשאו שם אחר עד אז, וכשגדלתי שמעתי אנשים אומרים, "הוא לא יכול לשכוח את החברה שלו, אז יש לו גיזלה בכל מקום." הייתי ילדה שקטה אך עקשנית. אמי סיפרה שהייתי משליכה אותו חפץ אלף פעם כדי שירימו אותו עבורי, אולם ברגע שהיו מרימים ונותנים לי, הייתי משליכה אותו שוב. עד שנולדה צילה אחותי הייתי בת יחידה, וכשהיא הצטרפה למשפחתנו נמלאתי קנאה. באחד הימים היא בכתה ובכתה ואני נדנדתי אותה בכוח עד שהעגלה שבה שכבה התהפכה. כשאימא שמעה שהיא הפסיקה לבכות היא מיהרה לחדר ומצאה את צילה על הרצפה כשהעגלה מעליה. עם השנים הפכנו צילה ואני לחברות טובות, אבל לא יכולתי להצטרף לרבים מהמשחקים שלה בגלל הגבס שלרגליי, וכאב לי שכולם יכולים לרוץ ולקפוץ, בעוד שאני לא.

7

Made with FlippingBook HTML5