סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

Troebiz 2005 בבית העלמין היהודי בטרביץ מימין: ראש

המועצה,

מייקל ואני

דורות בתצלום 3

אחד:

אני ובני שמואל משתקפים בלוח השיש המבריק, בו חרוט, בין היתר, שם אבי אלטרץ Altarac - אהרון Aron

חדר ההנצחה

לשואה

בבית ספר מקומי בטרביץ

70

Made with FlippingBook HTML5