סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

תמונות מהשואה ומפת מסלול ה"רכבת האבודה" בחדר הנצחה לשואה בביה"ס המקומי בטרביץ

71

Made with FlippingBook HTML5