סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

אני מדליקה נר נשמה ליד זר פרחים שהונח

כתת

תלמידים

עומדים בטקס האזכרה

ניצולי שואה ואורחים

מהארץ

ובידם דגל ישראל

73

Made with FlippingBook HTML5