סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

נאום שמואל בטכס הזיכרון 2005 בשיפקאו בשנת

We must remember the past. We have to think and build the future. What I'm going to say, probably have been said in the past and should be said again and again in future. I call from this stage to all of those who manage and guide the peoples and to those who educate children as adults: Parents at home, teachers at school and academy, philosophers, writers, poets and those who deal with any kind of communication as newspapers, radio, television and internet. The human beings' suffering and misery are the result of cruelty, oppression, ignoring others’ feelings, or disregarding life. Please educate children as grown up persons to honor others with no difference of age, sex, origin, religion, beliefs or intellectual ability.

חובה עלינו לזכור את העבר. חובה עלינו לחשוב ולבנות את העתיד.

את אשר אני הולך לומר, אני מניח כי נאמר כבר בעבר והלוואי ויאמרו זאת שוב ושוב בעתיד

אני פונה מעל במה זו אל כל מנהיגי העמים ואל כל העוסקים בחינוך באשר הם: הורים לילדים, מורים בבתי הספר, מרצים באוניברסיטאות, סופרים, משוררים והעוסקים בתקשורת המונים, כגון עיתונות, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט.

הסבל האנושי הוא תוצאה של עריצות, דיכוי והשפלה, חוסר התחשבות בזולת, זלזול בכאבו וזלזול בחיים. במילים אחרות - של אכזריות.

אנא, עשו כל אשר ביכולתכם למנוע סבל זה. נא חנכו ועודדו את כל הילדים כמבוגרים לכבד את הזולת ללא הבדלי גיל, מין, מוצא, דת, אמונה או יכולת אינטלקטואלית. לכל אדם זכות קיום באשר הוא ובדרכו שלו. נא חנכו לסובלנות, לעזור לזולת, למנוע שנאה וחרדת שווא.

Please educate to avoid hatred, to be tolerant and to help each other.

74

Made with FlippingBook HTML5