סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

נספח: תמונות

בית הכנסת בוישגראד והבית בו נולד אבי אהרון אלטרץ

אהרון אלטרץ חייל בצבא האוסטרו- 1915 הונגרי

98

Made with FlippingBook HTML5