תמורה גליון 102 אפריל 2017

הטבות למחזיקי כרטיס אשראי תמורה

בלעדי לחברי ארגון המורים

הנחה! 35% ש״ח 1,000־ קונים ב ש״ח ו 650 משלמים רק

בתי העסק ורשתות השיווק המכבדים את כרטיס ההטבות:

WOMEN

MEN

BABY

KIDS

השימוש | לכל תקופת המבצע ₪ 3,000 ההנחה תינתן עד טעינה מקסימלית בסך | ש"ח 1,000 הכרטיס יכול להכיל סכום של עד ההטענה באתר ארגון | בכרטיס לחברי ארגון המורים בטעינת כרטיס ההטבות באמצעות כרטיס לאומי קארד תמורה בלבד טל"ח | ארגון המורים רשאי לשנות או לבטל את ההטבה בכל עת | ההטבה באחריות ארגון המורים | לא כולל מבצעים | המורים לא ניתן לרכוש מוצרי מולטימדיה, גלגלים עגלות מושבי בטיחות וכרטיסי מתנה Toys R Us * מגבלות שימוש בכרטיס ההטבות ברשתות השונות - . לאניתן לרכוששטיחים, מכשיריםסלולאריים, ₪400 ניתן לרכושבאמצעותהכרטיסבמחלקתהחשמל, מטבחיםוארונותעדלסכוםשל הוםסנטר | לא ניתן לרכוש מוצרי חשמל ואלקטרוניקה , תרופות מרשם , חיתולים ומזון המשביר לצרכן | תאורה וסוכות. הכרטיס אינו תקף בחנויות העודפים לא תינתן הנחת מועדון ואין כפל מבצעים. סטימצקי | . הכרטיס אינו תקף לרכישת אופניים. הכרטיס אינו תקף בחנויות עודפים מגה ספורט | תינוקות אין שימושבחנויותעודפיםומוצרי סוגב' Honigman | הכרטיסאינו תקףלרכישתספרי לימוד, עיתוניםומגזינים, טפסי רישוםומוצריםאלקטרוניים 1 8 . 4 . 1 7 - 1 . 3 . 1 7 המבצע בת ו קף ב י ן התאר י כ י ם

כדאי להיות חבר בארגון המורים! ל ה צ ט ר פ ו ת ל מ ו ע ד ו ן ת מ ו ר ה : www. i gm . o r g . i l א ו 0 3 - 6 1 7 8 6 8 4 : ט ל

// 32

Made with