אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

טיולים

טיולים ברמת קושי קלה

ירון מינצברג בהדרכת | גבעות שי'ח אברייק ובית שערים 12:30 חזרה עד השעה 8:00 יציאה מהסב יום בשעה | 2.9.21 חמישי, העיירה המשגשגת העתיקה של בית שערים נודעה בתקופה הרומית, כמרכז יהודי חשוב בזכות מושב הסנהדרין והמנהיג היהודי החשוב, רבי יהודה הנשיא. המנהיג הדגול, זכה לחדש את היהדות בגליל לאחר מרד בר כוכבא ולערוך את קודקס החוקים היהודיים הכתוב הראשון – המשנה. הקבורה של רבי יהודה הנשיא בבית הקברות של בית שערים, משכה יהודים רבים מארץ ישראל ומהתפוצות לבוא ולהיקבר שם, מתוך אמונה, שקבורה בסמוך לאישיות הצדיק, תסייע להגיע לגן עדן. זה בית הקברות העתיק הצפוף בישראל ואחד ממתחמי הקבורה הצפוף בעולם הרומי. למשתתף ₪ 60 עלות לפרטים והרשמה: tammy@eyz.org.il | 04-6520725 | תמי אידלשטיין

-16-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker