אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל vatikim.emekyizrael.org.il doritd@eyz.org.il | 0 שלוחה 04-6520103 מזכירות עמותת ותיקי עמק יזרעאל f

-56-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker