אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לרווחת הוותיק

טיפולים פרטניים וקבוצתיים טיפולים קבוצתיים - הנחיית קבוצות מגוונות למבקרי הסב יום לפרטים:

karnitc@eyz.org.il | 04-6520135 | עובדת סוציאלית קרנית כהן - קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים מיועדת לבני משפחה, המטפלים באנשים עם ירידה קוגניטיבית, אלצהיימר ומחלות כרוניות לפרטים: karnitc@eyz.org.il | 04-6520135 | עובדת סוציאלית קרנית כהן טיפולים פרטניים - ייעוץ ותמיכה למשפחות מבקרי הסב יום, כולל יחידת איתן לפרטים: karnitc@eyz.org.il | 04-6520135 | עובדת סוציאלית קרנית כהן " - תמיכה נפשית לניצולי שואה –עמותת "עמך לפרטים: 052-3504556 | " עובדת סוציאלית של "עמך לירית גולן liritizak@gmail.com

-42-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker