אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

היחידה לרווחת הוותיק ובני משפחתו

יחידה לשלום הוותיק ומשפחתו בגיל השלישי חלים שינויים באורח החיים, אשר משפיעים באופן פיזי, רגשי וחברתי על הוותיק ומשפחתו. לעתים נוצרים מצבים של בדידות וריחוק מחד ומאידך, תחושות של מעמסה בטיפול בשאר בני המשפחה, ילדים נכדים, בן/ת זוג וכיוצ"ב. אנו עדים לעיתים למנעד רחב של מצבים, החל מהזנחה של הוותיק ועד לפגיעה בשלומו הפיזי/נפשי וכלכלי. מטרת היחידה היא הפסקת הפגיעה והעלאת מודעות בקרב בעלי תפקידים בקהילה למיגור וצמצום התופעה. פעילות היחידה כוללות: ייעוץ וליווי לוותיק ומשפחתו, לגיבוש תוכנית טיפול לצורך הטבה במצבו של הוותיק יעוץ וטיפול של עו"ס לחוקי הגנה על אזרחים ותיקים (חוק חוסים) קיום צוות רב מקצועי מייעץ עם עורכת דין ורופאה גריאטרית טיפול פסיכותרפיה גוף-נפש מתן אינפורמציה וסיוע במיצוי זכויות הרצאות בתחומי כלכלה, יחסים בין דוריים, חוסן נפשי ועוד עו"ס לחוק חוסים (חוקי הגנה) בכל מקרה של חשש להתעללות, הזנחה או ניצול של ותיק חסר ישע, החוק מחייב לדווח לעו"ס באגף קהילה ורווחה או להגיש תלונה במשטרה. למי פונים? 04-6520066/7 | עו"ס היישוב מרכזת היחידה, עו"ס לחוק חוסים וסדרי דין גלית ארן galia@eyz.org.il | 04-6520066/7

-51-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker