אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

הצוות שלנו עמותת ותיקי עמק יזרעאל

דודיק פרץ אב קהילה תומכת 050-2161216 perezfmy10@gmail.com

סיגל אהרון מנהלת תחום קידום בריאות, תעסוקה ומתנדבים בעמותה 04-6520733 sigal@eyz.org.il

קרנית כהן מנהלת השירות הסוציאלי בסב-יום 04-6520135 karnitc@eyz.org.il

נוקי בן שושן מנכ"ל העמותה 04-6520104 nuki@eyz.org.il

תמי אידלשטיין מנהלת תחום תרבות ופנאי בעמותה 04-6520725 tammy@eyz.org.il

רוני רט מנהלת יחידת איתן 04-6520108 ronir@eyz.org.il

דורית דוק מזכירת העמותה והסב-יום 04-6520103 ) 0( doritd@eyz.org.il

יהודה פוקס אב קהילה תומכת 054-2408095 shula.fux@gmail.com

-54-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker