מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

שער החוברת1
דברי פתיחה2
נהלי הרשמה ומידע כללי3
שיעור ראשון7
תקשורת בראי החברה7
אמנות ישראלית ומוזיאונים בעולם7
ארון הספרים היהודי8
מבוא לאנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם8
הסטוריה ואקטואליה9
משוט במקרא9
נקשר בך הלחן הידוע10
דפים מן הדליקה10
רפואה סינית11
שיעור שני12
רוח האדם12
פסיכולוגיה חברתית - מה בין היחיד לחברה?12
אסלאם - הדת השלישית של האל האחד13
צפונות כדור הארץ והחלל13
כלכלה ללא כלכלנים14
האם בתים יודעים לדבר ?14
המלחינים הגדולים15
מספרות ילדים ומסיפורי עגנון15
מלחמת העולם השנייה16
שיעור ראשון + שני17
מסע קולנועי17
סדרות וסדנאות18
נפלאות הגוף האופטימי18
בוקר טוב עולם20
החגים והמועדים שלי22
תקשורת - עיתונאים ומה שבינהם24
טיולים - צועדים בנתיבי הארץ26
צילום דיגיטלי28
ציור ורישום29
תורת המשחקים והמשפט הפלילי30
העשור הראשון בביטחון 1948-195632
ציור ורישום34
ריקודי עם35
מועדון צילום36
טיולים בארץ אהבתי 138
טיולים בארץ אהבתי 240
הולכים בשבילי העמק42
ציור ורישום44
אנגלית45
יידיש46
הרשמה - תשלום47
לוח פעילות מרוכז48

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker