מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

סדרות וסדנאות | ׳ יום ב

שיעור ראשון | ׳ יום א

- נפלאות הגוף האופטימי 20 ○ - בוקר טוב עולם 21 ○ - החגים והמועדים שלי 22 ○ - תקשורת - עיתונאים 23 ○ - צילום מתחילים 24 ○ - צועדים בנתיבי הארץ 25 ○

שיעור שני | ׳ יום א - תקשורת בראי החברה 01 ○ - אמנות 02 ○ - ארון הספרים היהודי 03 ○ - אנטומיה ופיזיולוגיה 04 ○ - הסטוריה ואקטואליה 05 ○ - משוט במקרא 06 ○ - נקשר בך הלחן הידוע 07 ○ - דפים מן הדליקה 08 ○ - רפואה סינית ב 09 ○ - איסלם 10 ○ - כדור הארץ והחלל 11 ○ - כלכלה ללא כלכלנים 12 ○ - רוח האדם 13 ○ - פסיכולוגיה חברתית 14 ○ - האם בתים יודעים לדבר 15 ○ -המלחינים הגדולים 16 ○ - מספרות ילדים ומסיפורי עגנון 17 ○ - מלחמת העולם השנייה 18 ○

- ציור מתחילים 26 ○ - ציור ממשיכים 27 ○

הרצאות וסיורים | ׳ יום ג

- תורת המשחקים 30 ○ - עשור ראשון בבטחון 31 ○

- ציור ממשיכים 32 ○ - מועדון צילום 33 ○ - ריקודי עם 34 ○

טיולים | ׳ יום ד

1 - בארץ אהבתי 40 ○ 2 - בארץ אהבתי 41 ○ - בשבילי העמק 42 ○

שני + שיעור ראשון | ׳ יום א

- קולנוע 19 ○

סדנאות ובי״ס לשפות | ׳ יום ה

- ציור ממשיכים 50 ○ - אנגלית 51 ○ - יידיש 52 ○

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker