מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

נהלי הרשמה ומידע כללי • • תינתן עדיפות בהרשמה לתושבי המועצה וללומדינו הוותיקים עד 23.8.18 , יום חמישי • • 30.8.18 , יום חמישי מועד אחרון להרשמה - • • ₪ 75 הרשמה לאחר המועד האחרון ועד תחילת שנה״ל - תחוייב בתוספת • • ₪ 100 הצטרפות לאחר פתיחת שנה״ל - תחוייב בתוספת של • • אין להיכנס לשיעורים ללא הרשמה! • • פתיחת כל קורס/סדנה - מותנית בהרשמה מספקת • • בקורסים/סדנאות לקבוצות קטנות תינתן עדיפות לתושבי המועצה • • ההרשמה מחייבת ולא ניתן לבטלה! • • בגין ביטול הלימודים או הפסקתם. במקרים חריגים יש לא יוחזר שכר לימוד לפנות בכתב לוועדת המכללה • • המתקשים בתשלומי שכר הלימוד, יפנו לוועדת המכללה בכתב, לדוא״ל של riki@eyz.org.il מנהלת המכללה, ריקי שמעוני • • עם בתאום מראש הבאת אורח לשיעור (ביום א' או בימים אחרים) תעשה רק ותמורת תשלום המשרד לפרטים והרשמה: ריקי שמעוני - מנהלת מכללת ותיקים 1534-6401406 ' פקס | 04-6401406 טלפון riki@eyz.org.il דואר אלקטרוני ניתן להירשם טלפונית וכן במשרד, בבניין המועצה בימים א'- ה' בשעות העבודה

ועדת מכללת ותיקי עמק יזרעאל:

054-2473061 052-8670229 050-4618521 052-7950062 052-3986400

אורית כנען

מיקה אברהמי סימה גלבנדורף

רותי קורן תמי נתן

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker