מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· ריקודי עם 34 מרקיד: אבי אמסלם מרקיד ותיק באזור הצפון מפגשים. 30 סידרה בת 11:00-12:30 ימי שלישי בין השעות תושב חוץ ₪ 970 | תושב מועצה ₪ 840 : עלות מתחילים

מיועד לכל מי שרצה לרקוד ולא העז... שילוב של הנאה, פעילות גופנית ואווירה חברתית כיפית ונעימה. ״הריקוד יוצר סביבה אנושית מעשירה בכך שהוא מציע אינטראקציה חברתית וגירוי חושי. מתברר כי לריקוד גם השפעה מיטיבה על תפקוד מוחי. ריקודי עמים תורמים לחיים ארוכים וצלולים יותר. מחקרים הוכיחו שהתרומה היא לא רק מעצם התנועה, אלא גם בהפעלת המוח בשינון הריקוד. המתמידים זוכים לא רק לשנות חיים רבות יותר, אלא גם צלולות הרבה יותר...״ .)ynet 2015 , (ד״ר נסים אוחנה

ימי ג׳

סיורים והרצאות

35

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker