מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

צילום מאקרו בהנחיית נדב בגים - טכניקות, שיעור מבוא במכללה- עולם קטן מופלא | 10:00-13:15 16.10.18 מאפיינים וטיפים לצילומי מאקרו-חוץ. (הגעהעצמית) סדנתחוץ-צילוםמאקרובמשתלתיפעת. | 8:30-11:30 23.10.18 מפגש משוב במכללה | 10:00-13:15 6.11.18 צילום רחוב בהנחיית אילן לורנצי סקירת צלמי רחוב משפיעים, שיעור מבוא במכללה- | 10:00-13:15 27.11.18 עקרונות וטיפים בצילום רחוב (בחירת סוג העדשה, התאורה, הקומפוזיציה וכד') (הסעה במיניבוס) חנוכה וחנוכיותבבני ברק. | יוםחמישי אחה״צ-ערב 6.12.18 מפגש משוב במכללה | 10:00-13:15 18.12.18 צילום פורטרטים בהנחיית יונתן בלום סקירתעבודותשלצלמי פורטרט שיעורמבואבמכללה- | 10:00-13:15 8.1.19 משפיעים. תרגיל מעשי: התבוננות במצולם ויצירת פורטרט ״אינטימי״. . (הגעה עצמית) סטודיו רחוב באחת מערי הסביבה | בבוקר 22.1.19 נצלם עוברי אורח - ניתן לאדם זר בימה לרגע וניצור פורטרט מרגש. מפגש משוב במכללה | 10:00-13:15 5.2.19 הצצה לצילום אדריכלי בהנחיית שגיא מורן עקרונות, שיעור מבוא במכללה- צילום אדריכלי - | 10:00-13:15 5.3.19 , התייחסות לנקודת מגוז לשם wide & details : טיפים ותרגול מעשי יצירת פרספקטיבה נכונה ועוד... . (הסעה במיניבוס) עכו-מכללת גליל מערבי | 17:00-20:00 19.3.19 נצלם ברחבי מכללת הגליל המערבי בשעת הקסם, נלמד לספר את סיפור המבנה, לשלב בין תאורה טבעית למלאכותית ועוד... מפגש משוב במכללה | 10:00-13:15 2.4.19 צילום מחול בהנחיית אייל הירש עקרונות וטיפים בצילום תנועה שיעור מבוא במכללה- | 9:30-12:45 30.4.19 תרגיל מעשי. + ומחול (הגעהעצמית) סדנתחוץבעמק- צילוםרקדניתבשדהחציר. | אחה״צ 14.5.19 מפגש משוב במכללה | 9:30-12:45 28.5.19

ימי ג׳

סיורים והרצאות

37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker