מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· הולכים בשבילי העמק 42 מיטיבי לכת בלבד! מדריכה: בתיה פריד . בגיאוגרפיה, מדריכת טיולים, חברה באיגוד הניווט. M.A טיולים. 10 סידרה בת בחורף 8:00 - בקיץ וב 7:00 מתחילים בשעה | ימי רביעי תושבי חוץ ₪ 530 | תושב מועצה ₪ 460 : עלות • יש להירשם מראש לכל סדרת הטיולים • ק״מ 10 - הטיולים מיועדים למיטיבי לכת בלבד אורכם כ • כל מטייל אחראי על מצב בריאותו • שעות כולל הפסקת בוקר 4-5 - משך הטיול כ • הטיולים מעגליים - מתחילים ומסיימים ממקום חניית הרכבים • במקרה של היעדרות מטיול - לא יינתן פיצוי כספי • משתתפים 30־ הסדרה מוגבלת ל • ייתכנו שינויים בשל אילוצי מזג אוויר

יער אושה 17.10.18 נבקר ברמת יוחנן ובאושה העתיקה ונלך חלק משביל הסנהדרין החדש לאבן השבת וקבר צדיק 7.11.18 הבולען במצפה ריש לקיש, נכיר מקטע נוסף של שביל הסנהדרין הקשור לציפורי העתיקה. w 5.12.18 נטייל בשביל הכתום של רמות מנשה ונלך בשמורת נחל דליה, מעיינות שמפכים כל השנה, גבעת זיכרון ומעברי מים מאתגרים. ממעיינות ציפורי דרך שביל ישו תחילת פריחה וזרימות ברמות מנשה

טיולים

ימי ד׳

42

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker