מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· ציור ורישום 50 מנחה: מוניקה פרז ויינברג אמנית ותרפיסטית באמנות מפגשים. 28 סידרה בת 10:00-12:30 ימי חמישי בין השעות תושבי חוץ ₪ 1,600 | תושב מועצה ₪ 1,400 : עלות ממשיכים

הקורס לוקח אתמשתתפיו ל״טיול״ אקדמי, אמנותי ואישי, באופן חופשי ונעים. זהו מסע ללימוד אינטראקטיבי של ציור בטכניקותשונות, ולפיתוח והרחבה של התפיסה האמנותית והיצירתית באמצעות צבע וצורה. הקורס מבוסס על שיטות הוראה מיוחדות וטכניקות של צבע ופרקטיקות מוכחות, המדגימות כי היכולת לצייר היא יכולת נרכשת הניתנת לפיתוח. באמצעות תרגילים אישיים וקבוצתיים ניצור תשוקה, מוטיבציה, ביטחון עצמי וידע בשימוש בחומרים ובטכניקות שונות של אמנות, ציור ורישום.

• לומדים 16־ הקורס מוגבל ל

בי״ס לשפות

ימי ה׳

44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker