מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· היסטוריה ואקטואליה 05 מרצה: עמוס דותן

הולכת ונכתבת היסטוריה חדשה של 21־ לקראת סיום העשור השני של המאה ה העולם: הכוחות המעצבים את העולם, מדינות הנאבקות על קיומן וזהותן, שינויים טכנולוגיים בלתי נתפסים, עולם חדש של מידע ותקשורת ועוד. החיבור בין ההיסטוריה הישנה המוכרת לנו והעולם החדש הניבנה מול עינינו בתחום האקטואליה הוא מוקד קורס זה. זהו קורס רב-תחומי, העוסק ביחסים בינלאומיים, יחסי אזרח ומדינה, חברה ותקשורת, צבא ואסטרטגיה, מזרח תיכון וסוגיות ליבה במדינת ישראל. נחבר את האירועים האקטואליים החשובים לשורשיהם ההיסטוריים, וננסה למצוא הסברים ותובנות לאירועים הדרמטיים המעצבים את עולמנו כיום.

· משוט במקרא 06 היכרות מקיפה עם המקרא ועולמו מרצה: פרופ' שמאי גלנדר במסגרת היכרות עם המקרא נלמד מס' נושאים:

אמונות קדומות במזרח הקדום ותגובת המקרא לאמונות אלה (מיתוסים ומונותיאיזם); ערכים מרכזיים במקרא במבחן הזמן: שינוייםשהזמן גרמם; חוקים וה״אמירה״ שבהם: חוקים ומצוות כביטוי לתפיסת עולם ולהשקפה דתית. בין דת למוסר ורמזי לבטים של מחברי המקרא; הזדהות שבטית מול הזדהות לאומית; הנביא במבט אירוני ושאלות סביב התפתחות הנבואה; יחס המקרא לחיים ולמוות (נזירות, פרישות ומיצוי החיים); האדם במבחן: ״מי הגיד לך כי עירום אתה״...

ימי א׳

שיעור ראשון

09:00-10:30

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker