זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הבטחות אלה, לומדים כי קשה מאוד לעמוד בתנאים לקבלת הסכומים ורק אחוזים בודדים מהמועמדים להשתלה, למשל, יצילו את חייהם אם יסתמכו על החוק. הפתרון ההולך ורווח בישראל הוא ביטוחי הבריאות הפרטיים, הניתנים לרכישה באופן פרטי או קבוצתי. ביטוחים אלה יוצרים מערך בריאות משלים, תוך הבטחת כיסוי מלוא הוצאות המבוטח להוצאות רפואיות ונלוות בעת הצורך. ביטוחים אלה אינם מהווים חלופה לשירותים של קופות החולים, כיוון שמרביתם אינם מעניקים שירותי רפואה בסיסיים )ביקור רופא, בדיקות וכיוצא באלה(, אלא מהווים השלמה הכרחית במקרים של מצב סיעודי, ניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים, תרופות ורפואה אלטרנטיבית, אשר עלותם היא גבוהה ביותר ואיכות השירות הרפואי הכרוך בהם משמעותית ביותר. המאפיין העיקרי של ביטוחי הבריאות הפרטיים היא הניתוק המוחלט שלהם מהמערכת הציבורית וקופות החולים. המבוטח אינו נדרש להמציא אישורים, לעבור ועדות או לעמוד בתנאים מחמירים, כדי לקבל כיסוי לטיפולים הדרושים לו. פוליסת ביטוח בריאות פרטית מאפשרת גישה לרופאים, לצוותים רפואיים, לבתי חולים פרטיים ולמרכזי השתלות הטובים ביותר בחו''ל, שעלותם לאזרח באופן פרטי גבוהה מאוד. מערכי ההסכמים שיש לחברות הביטוח עם מוסדות אלה, מאפשרים ללקוחותיהן ליהנות מרפואה ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, המבוטח יכול לבחור במסגרת הביטוח הפרטי את הרופא המנתח, הרופא המרדים, שיטת בשנים האחרונות מציע ארגון המורים לחבריו המורים ולבני משפחותיהם, פוליסות ביטוח מתקדמות מטעם חברת הביטוח ''הפניקס'', באיכות גבוהה ובמחיר ללא תחרות בהשוואה למחירי השוק. נכון להיום הצטרפו למסגרת הביטוח אלפים מקרב המורים חברי הארגון ובני משפחותיהם. אנו מדווחים על מאות מקרים מטופלים ומשולמים, על ביצוע ניתוחים פרטיים, של הטסות רפואיות לחו''ל ומקרי סיעוד, לא עלינו. ביטוחים אלו המצטרפים לסל ביטוחים נוספים המוצעים לחברי הארגון, כדוגמת הביטוח הפנסיוני, ביטוחי הנכות המקצועית וביטוח האחריות המקצועית, המהווים חיזוק לביטחונם התעסוקתי, הכלכלי והבריאותי בהווה ובעתיד לבוא. מי ייתן ולא נזדקק ולו לאחד מהם לעולם ... לו יהי! ביטוח זה כולל: ניתוחים פרטיים בישראל, ניתוחים פרטיים בחו''ל, השתלות איברים בחו''ל, טיפול רפואי מיוחד בחו''ל, ביטוח סיעודי מקיף, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, מאבק בסרטן, ייעוץ רופאים בעת מחלה קשה, שירות רופא עד הבית, חוות דעת רפואית שנייה ועוד. פרטים בפוליסת הביטוח של ''קו הבריאות למורה'', שניתן לקבלם בחברת הביטוח ''הפניקס'' באמצעות .050-5768768 ,03-6202011 ' חנן ליבנה, טל ביטוח זה הינו בתשלום במחיר מופחת עקב מסגרת ''ביטוח קולקטיב''. ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות .2 ( הביטוח ניתן ללא תשלום לחברי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות ) הצורך בביטוח תרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות הממלכתי הוא מוחלט. זו איננה הטבה אלא הצלת , מבוטחים כל חברי ארגון המורים בביטוח לתרופות 2009 חיים של ממש! לכן, החל מחודש פברואר מיוחדות במסגרת הסכם שבין ארגון המורים וחברת הביטוח ''הפניקס''. מדובר בהישג חסר תקדים, הואיל וזהו הביטוח הראשון במדינת ישראל, לארגון בגודל כזה, ללא כל עלות מצידם, ללא תקופת 80 - 20 המבטח באופן אוטומטי את כל חברי הארגון בגילים . המתנה וללא מילוי שאלון רפואי הביטוח מממן, עד לתקרה של מיליון שקלים, את כל מגוון התרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי או בתוכניות הביטוח המשלים של קופות החולים. מורה אשר ביטח את עצמו בביטוח ''קו הבריאות למורה ולמשפחתו'' דלעיל, בזכות ביטוח נוסף זה, זכאי מיליון ש''ח לתרופות שאינן בסל! 2 לכיסוי של עד ביטוח השתלות ותרופות משלים למורה ו/או לבני משפחתו .3 1 מורים ו/או בני משפחתם שאינם כלולים בביטוח ''קו הבריאות למורה ולמשפחתו'' כמפורט בסעיף 2 דלעיל, ומעוניינים בביטוח השתלות ותרופות בלבד להם ולבני משפחתם, בנוסף על האמור בסעיף דלעיל, רשאים להצטרף לביטוח זה בתנאים ייחודיים. 03- ; *3455 ' להצטרפות לביטוח זה יש לפנות לחברת ''הפניקס'' למוקד שירות לקוחות בטלפון מס הטיפול ואת המקום בו יטופל, ללא תקרה וללא השתתפות עצמית. ''קו הבריאות למורה ומשפחתו'' . ביטוח רפואי קולקטיבי כללי - 1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

8/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online