זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

תחלוף: 3.6 היתה למבוטח או למוטב בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי 3.6.1 כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה הביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילם. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף באופן שיפגע 3.6.2 בזכותו של המבוטח או המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. ה. ביטוח רפואי קולקטיבי כללי ''העיקר הבריאות'' - ביטוי השגור בפי כולנו במהלך חיינו מאות ואלפי פעמים. האם אנו באמת מתייחסים אל בריאותנו כעיקר? האם כל אחד ואחד מאיתנו ערוך ליום בו יזדקק לשירותי בריאות איכותיים לשם הצלת חייו, הארכתם ומניעת כאב וסבל? האם לא די בחברות בקופות החולים או בהצטרפות לביטוח המשלים מטעמה כדי להבטיח זאת? ואולי באמת קיים צורך לרכוש פוליסת ביטוח פרטית לנו ולבני משפחתנו? רמת הרפואה בישראל נחשבת לגבוהה מאוד. לעומת זאת רמתה הכוללת של מערכת הרפואה, על כל מנגנוניה ושיטות העבודה שלפיהם היא פועלת, הוא בכי רע. הרפואה הקהילתית בישראל היא זמינה מאוד וניתנת ברמה גבוהה ובהיקף רחב לאזרחי המדינה. אבל, כאשר אותו אזרח נזקק לשירותים מיוחדים או מורכבים יותר, מעבר לרפואה הראשונית, כדוגמת: ניתוחים מורכבים בארץ, טיפולים מיוחדים בחו''ל, תרופות מיוחדות או במצב סיעודי, אז נחשפים חסרונותיה של מערכת הבריאות הציבורית. הכיסויים הרפואיים שמספק החוק באמצעות סל הבריאות הממלכתי הם חלקיים או מותנים בתנאים משפטיים מצטברים, שהסיכוי לעמוד בהם נמוך, ולפיכך הסיכויים להצלת חיי הנזקק או הארכתם או מניעת סבל וכאב, הם נמוכים. יש לציין כי מדובר באירועים רפואיים שעלותם יקרה ביותר, ומשמעותם הכלכלית היא קריטית לגבי כל אחד מאיתנו. בהיעדר גיוס מספיק של כספים דינו של החולה ידוע מראש. כדי להתגבר על מגבלות השירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות הבסיסי, קופות החולים מציעות למבוטחים מסלולי שירותי בריאות נוספים )שב''ן( הידועים בכינויים ''ביטוח משלים''. אולם במקרה של אירועים רפואיים גדולים, ''הביטוח המשלים'' מעניק פתרונות חלקיים בלבד למקרים שכדי לטפל בהם, באופן נכון ואיכותי, נדרשים סכומי עתק. לשם דוגמא: הביטוחים המשלימים מציעים למעשה ללקוח כיסוי בסכומים של מאות אלפי שקלים לניתוחים מיוחדים והשתלות. אבל, אם בוחנים תחת זכוכית מגדלת את התקנונים העומדים מאחורי הבטחות אלה, לומדים כי קשה מאוד לעמוד בתנאים לקבלת הסכומים ורק אחוזים בודדים מהמועמדים להשתלה, למשל, יצילו את חייהם אם יסתמכו על החוק. הפתרון ההולך ורווח בישראל הוא ביטוחי הבריאות הפרטיים, הניתנים לרכישה באופן פרטי או קבוצתי. ביטוחים אלה יוצרים מערך בריאות משלים, תוך הבטחת כיסוי מלוא הוצאות המבוטח להוצאות רפואיות ונלוות בעת הצורך. ביטוחים אלה אינם מהווים חלופה לשירותים של קופות החולים, כיוון שמרביתם אינם מעניקים שירותי רפואה בסיסיים )ביקור רופא, בדיקות וכיוצא באלה(, אלא מהווים השלמה הכרחית במקרים של מצב סיעודי, ניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים, תרופות ורפואה אלטרנטיבית, אשר עלותם היא גבוהה ביותר ואיכות השירות הרפואי הכרוך בהם משמעותית ביותר. המאפיין העיקרי של ביטוחי הבריאות הפרטיים היא הניתוק המוחלט שלהם מהמערכת הציבורית וקופות החולים. המבוטח אינו נדרש להמציא אישורים, לעבור ועדות או לעמוד בתנאים מחמירים, כדי לקבל כיסוי לטיפולים הדרושים לו. פוליסת ביטוח בריאות פרטית מאפשרת גישה לרופאים, לצוותים רפואיים, לבתי חולים פרטיים ולמרכזי השתלות הטובים ביותר בחו''ל, שעלותם לאזרח באופן פרטי גבוהה מאוד. מערכי ההסכמים שיש לחברות הביטוח עם מוסדות אלה, מאפשרים ללקוחותיהן ליהנות מרפואה ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, המבוטח יכול לבחור במסגרת הביטוח הפרטי את הרופא המנתח, הרופא המרדים, שיטת

הטיפול ואת המקום בו יטופל, ללא תקרה וללא השתתפות עצמית. ''קו הבריאות למורה ומשפחתו'' . ביטוח רפואי קולקטיבי כללי - 1

בשנים האחרונות מציע ארגון המורים לחבריו המורים ולבני משפחותיהם, פוליסות ביטוח מתקדמות מטעם חברת הביטוח ''הפניקס'', באיכות גבוהה ובמחיר ללא תחרות בהשוואה למחירי השוק. נכון להיום הצטרפו למסגרת הביטוח אלפים מקרב המורים חברי הארגון ובני משפחותיהם.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

58/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online