זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מדריך לזכויות המורה

הדפס

מנהלים מפקחים ומדריכים 7 2010 . מנהלים, מפקחים ומדריכים - עדכון אפריל 7

גמולי ניהול באחוזים למנהלים וסגנים .1 (1.9.1998 : גמולי ניהול למנהלים ולסגני מנהלים באחוזים )תחולה 1- טבלה א

בי''ס מיוחד

בי''ס יסודי

בי''ס על יסודי

סמינרים

מס' כיתות

סגן ראשון

מנהל 19.46 21.38 23.18 24.75 26.66 35.55 38.25 40.61 42.86 44.21 47.03 47.03 51.30 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14

סגן ראשון

מנהל 16.8 18.2 19.6 21.0 22.5 29.7 31.7 33.5 35.3 37.0 38.8 40.6 43.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 56.2

סגן ראשון

מנהל 17.9 19.8 21.6 23.5 25.4 34.1 36.5 39.0 41.3 43.7 45.9 48.5 50.9 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 63.5

סגן ראשון

מנהל 20.7 23.5 26.6 29.7 41.0 50.9 50.9 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5

1

2 3 4 5 6 7 8 9

19.2 25.7 28.2 30.7 33.5 36.1 38.8

21.7 22.7 23.7 24.5 25.5 26.4 27.5 28.2 29.1

21.5 23.4 25.4 27.5 29.5 31.4 33.6 37.6

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

21.7 22.7 23.7 24.5 25.5 26.4 27.5 28.2 29.1

+32

: תוספת ותק בניהול באחוזים 2- טבלה א

התוספת באחוזים מסכום גמול הניהול

שנת ותק בניהול

0.0 2.4

1 2

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

1/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online