זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מס' כיתות

סגן ראשון

מנהל 19.46 21.38 23.18 24.75 26.66 35.55 38.25 40.61 42.86 44.21 47.03 47.03 51.30 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14 56.14

סגן ראשון

מנהל 16.8 18.2 19.6 21.0 22.5 29.7 31.7 33.5 35.3 37.0 38.8 40.6 43.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 56.2

סגן ראשון

מנהל 17.9 19.8 21.6 23.5 25.4 34.1 36.5 39.0 41.3 43.7 45.9 48.5 50.9 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 63.5

סגן ראשון

מנהל 20.7 23.5 26.6 29.7 41.0 50.9 50.9 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 59.6 59.6 59.6 59.6 59.6 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5

1

2 3 4 5 6 7 8 9

19.2 25.7 28.2 30.7 33.5 36.1 38.8

21.7 22.7 23.7 24.5 25.5 26.4 27.5 28.2 29.1

21.5 23.4 25.4 27.5 29.5 31.4 33.6 37.6

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

21.7 22.7 23.7 24.5 25.5 26.4 27.5 28.2 29.1

+32

: תוספת ותק בניהול באחוזים 2- טבלה א

התוספת באחוזים מסכום גמול הניהול

שנת ותק בניהול

0.0 2.4 4.8 7.2 9.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.0 14.4 16.8 19.2 21.6

10

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

9/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online