מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית חוג ילדים בנופית / נופשית

כדורסל הפועל זבולון נופית

קט סל ב' כיתות

כיתות ה'

15:00-16:30 |' ה

16:30-18:00 |' ג

16:30-18:00 |' ב

ימים ושעות

052-8484690 / אריק מרינו

בהדרכת

מקום עלות

אולם כדורסל נופית

ש"ח 450

קט סל א' כיתות

כיתות ו'

10:30-12:00 |' ו

18:00-19:30 |' ד

18:00-19:30 |' ג

ימים ושעות

052-6268079 / יואב קרילקאר

בהדרכת

מקום עלות

אולם כדורסל נופית

ש"ח 450

19

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator