מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית חוגי לדים בנופית / נופשית

כדורסל הפועל זבולון נופית

ילדים ב' כיתות

כיתות ז'

16:30-18:00 |' ה

15:00-16:30 |' ג

18:00-19:30 |' ב

ימים ושעות

052-8484690 / אריק מרינו

בהדרכת

ילדים א' כיתות מקום עלות

אולם כדורסל נופית

ש"ח 450

כיתות ח'

18:30-20:00 |' ה

19:30-21:00 |' ג

15:00-16:30 |' ב

16:15-17:45 |' א

ימים ושעות

054-7739773 / אסף מרקו

בהדרכת

מקום עלות

אולם כדורסל נופית

ש"ח 500

20

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator