מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוג מבוגרים בנופית / נופשית

התעמלות במים, חיזוק ויציבה, ריקודי בטן התעמלות במים, חיזוק ויציבה, ריקודי בטן אימון התעמלות במים חיזוק ויציבה

ריקודי בטן

08:30-09:30 | ' ב 08:30-09:30 | ' ד 09:00-10:00 | ' ג 09:00-10:00 | ' ה

08:00-09:00 | ' ג 08:00-09:00 | ' ה

ימים ושעות

18:30-19:30 | ' ה

תובל ברנדון / אפרת רובינשטיין

טניה גרינברגר / תובל ברנדון / אפרת רובינשטיין

בהדרכת

דליה ליגטי

מקום

סטודיו גנים

סטודיו פיס

בריכה נופשית

תושב חוץ

מנוי - תושב מועצה

עלות

מנוי חוגי סטודיו בלבד

ש"ח 246

ש"ח 235

חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג חוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג * חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

ש"ח 190

ש"ח 175

ש"ח 105

ש"ח 95

30

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator