מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוג מבוגרים בנופית / נופשית

חוגי אירובי דאנס, עיצוב וחיטוב, מדרגה, קיקבוקס חוגי , אירובי דאנס, עיצוב וחיטוב, מדרגה, קיקבוקס אימון אירובי דאנס עיצוב וחיטוב מדרגה קיקבוקס ימים ושעות 19:30-20:30 | ' א 20:30-21:30 | ' א 19:30-20:30 | ' ה 19:00-20:00 | ' ג בהדרכת לימור גלאט מקום סטודיו גנים

תושב חוץ

מנוי - תושב מועצה

עלות

מנוי חוגי סטודיו בלבד

ש"ח 246

ש"ח 235

חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 190

ש"ח 175

חוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 105

ש"ח 95

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

29

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator