מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוג מבוגרים בנופית / נופשית

חוגי ספינינג חוגי ספינינג ימים ושעות

18:00-19:00 | ' ה

20:00-21:00 | ' ב

20:00-21:00 |' א

בהדרכת

שי גולדמן

ג'ק גרוס

לירון וסרמן

מקום

סטודיו ספינינג נופשית

תושב חוץ

מנוי - תושב מועצה

עלות

מנוי חוגי סטודיו בלבד

ש"ח 246

ש"ח 235

חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 190

ש"ח 175

חוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 105

ש"ח 95

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

28

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator