מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוג מבוגרים בנופית / נופשית

TRX, HIIT, פונקציונלי TRX, HIIT, פונקציונלי אימון TRX

HIIT

פונקציונלי

18:00-19:00 | ' ב 19:00-20:00 | ' ד 08:30-09:30 | ' ו * יום ו' לסירוגין פעם בשבועיים ענבל שחר / אורית שירן

19:00-20:00 | ' ב 20:00-21:00 | ' ג 18:00-19:00 | ' ד 07:30-08:30 | ' ו

19:30-20:30 | ' ה

ימים ושעות

בהדרכת

לימור גלאט סטודיו גנים

ענבל שחר / אורית שירן

מקום

סטודיו גנים

סטודיו גנים

תושב חוץ

מנוי - תושב מועצה

עלות

מנוי חוגי סטודיו בלבד

ש"ח 246

ש"ח 235

חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 190

ש"ח 175

חוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 105

ש"ח 95

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

27

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator