מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

כדור מים פלרם זבולון בית ספר לכדור מים גילים 14

בוגרים 18

16

| ' א', ג', ה 19:45-22:00

| ' א', ב', ג', ה 18:00-20:30 12:30-14:30 | ' ו

16:30-18:30 | ' א', ה 16:00-18:00 | ' ב', ג 11:00-13:00 | ' ו

ימים ושעות

18:30-20:30 | ' ד 14:00-16:00 | ' ו מושיקו הרשקוביץ

בהדרכת

רותם צוקרמן

טל גרודמן

מקום עלות

בריכת השחייה רמת יוחנן

ש"ח 500

ש"ח 500

ש"ח 500

בוגרים 20:30 | ' ה

18 20:15 | ' א

יום משחק

19:00 | ' ג

18:30 | ' ד

ש"ח. 450 * חובה רכישת ערכת ביגוד (בגד ים, חולצה ותיק), בסך

35

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator