מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

בית ספר לכדורגל

חוגי כדורגל לילדים כיתות

ד' ומעלה

כיתות ב' - ג'

כיתה א' + גן חובה

ימים ושעות

18:30-19:30 | ' א', ג

17:30-18:30 | ' א', ג

16:30-17:30 | ' א', ג

בהדרכת

052-5444321 / ארז קירשנר | 052-8445292 / מוריס לביא

מקום

אצטדיון כדורגל בבית הספר ניצני זבולון - קיבוץ כפר מכבי

עלות

ש"ח 265

ש"ח 350 * חובה רכישת ערכת ציוד בעלות 052-6608881 לפרטים: צחי ברוך מנהל בית הספר לכדורגל

37

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator