מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

חוגי ג'ודו חוגי ג'ודו לילדים כיתות

כיתות ג' ומעלה בגוש 18:00-18:45 | ' א 18:00-18:45 | ' ד

כיתות א'-ב' בגוש 17:15-18:00 | ' א 17:15-18:00 | ' ד

גן בזבולון

גן ביגור

א' 16:30-17:15

ד' 15:45-16:30

ימים ושעות

בהדרכת

052-7496645 / דניס ספרטק

מועדון צעירים ליד אולם הפרקט

אולם ספורט גדול

מקום

לא מנוי

מנוי

מנוי

לא מנוי

ש"ח 190 *פעם בשבוע

ש"ח 175 *פעם בשבוע

ש"ח 250 *פעמיים בשבוע

ש"ח 230 *פעמיים בשבוע

עלות

*חובת רכישת חליפת ג'ודו 052-3725025 לפרטים נוספים, מנהל מקצועי עומר יצחקי

46

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator